Home

SSCR – Stichting Scholenproject Cambodja ‘Rotterdam’

SSCR zamelt geld in voor het bouwen van scholen en voor basis- en beroepsonderwijs aan weeskinderen en kansarme jongeren in Cambodja.

ING Bank       IBAN: NL88INGB0004258870        BIC: INGBNL2A

Mail: info@sscr.nl

Het actuele nieuws en de laatste foto’s vindt u op   logo.facebook Facebook.

December – Christmas letter van de Don Bosco Hotel School.
December – Kerstbrief van Pater Visser (Don Bosco Foundation Cambodja).
Oktober / november – Crowdfunding via 1% Club voor nieuwe dorpsschool in O Mlu.
September – Aanvraag voor medefinanciering nieuwe dorpsschool en zonnepanelen.
September – Crowdfunding via 1% Club voor school uniformen en fietsen.
September – Goedkeuring Wilde Ganzen voor 8.400 school uniformen en 20 kantinetafels.
Augustus – Feestelijke opening nieuwe dorpsschool en speeltuin in Thmor Reap.
Augustus – Aanvraag voor medefinanciering 8.400 school uniformen en 20 kantinetafels.
Juli – Goedkeuring Wilde Ganzen voor 800 school uniformen en 100 fietsen.
Juni – Bouwbegin Girls Home.
Mei – Kinderboeken voor schoolbibliotheken.
April – Waterfilters voor scholen en 231 fietsen voor weeskinderen.
Maart – Helpt u de 300 kinderen van Thmor Reap aan een nieuwe speeltuin?
Februari – Aanvraag bij Wilde Ganzen voor Nieuwbouw Girls Home.

Jaarverslag 2014

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief december 2014

De voorbereiding en begeleiding van de nieuwbouw en reparatie van scholen is in handen gelegd van lokale organisaties (NGO’s), onder andere de Don Bosco Foundation of Cambodia en Spie-en.

De begrippen duurzame ontwikkelingssamenwerking en structurele armoedebestrijding staan in het werk van de SSCR centraal.

SSCR werkt sinds 2012 in Nederland samen met de medefinancier Wilde Ganzen.

SSCR beschikt over het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.

SSCR is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder
het fiscale nummer RSIN 8127.14.258.

1409Angkorsor school, het voltooide gebouw (2)Nieuwe school in Angkorsor in gebruik genomen in 2014.