Home

SSCR – Stichting Scholenproject Cambodja ‘Rotterdam’

SSCR zamelt geld in voor het bouwen van scholen en voor basis- en beroepsonderwijs aan weeskinderen en kansarme jongeren in Cambodja.

ING Bank       IBAN: NL88INGB0004258870        BIC: INGBNL2A

Mail: info@sscr.nl

Het actuele nieuws en de laatste foto’s vindt u op   logo.facebook Facebook.

April 2016 – jaarrekening 2015
Januari 2016 – Goedkeuring Wilde Ganzen voor zonnepanelen voor de Don Bosco Hotel School
December 2015 – Nieuwsbrief Kerst 2015

 

 

De voorbereiding en begeleiding van de nieuwbouw en reparatie van scholen is in handen gelegd van lokale organisaties (NGO’s), onder andere de Don Bosco Foundation of Cambodia en Spie-en.

De begrippen duurzame ontwikkelingssamenwerking en structurele armoedebestrijding staan in het werk van de SSCR centraal.

SSCR werkt sinds 2012 in Nederland samen met de medefinancier Wilde Ganzen.

SSCR beschikt over het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.

SSCR is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder
het fiscale nummer RSIN 8127.14.258.

1409Angkorsor school, het voltooide gebouw (2)Nieuwe school in Angkorsor in gebruik genomen in 2014.