Nieuws

SSCR ondersteunt de volgende projecten in 2020

2019.0284: Nieuwbouw dorpsschool in Anlong Sor, Prey Veng

In Anlong Sor leven 463 families met 1.984 mensen. Eén van de twee bestaande schoolgebouwen is bouwtechnisch onveilig verklaard, waarna besloten is om een nieuw derde gebouw voor de school te bouwen. Er gaan op dit moment 263 kinderen naar school (waarvan 123 meisjes) en ze krijgen les van 12 leraren, waarvan 5 vrouw zijn. Naast de nieuwbouw van de school zal ook de bibliotheek van een kerk worden gerestaureerd. De bouwwerkzaamheden worden lokaal door stichting Spien gecoördineerd en gecontroleerd. Het budget bedraagt: €91.574, waarvan door de lokale bevolking €17.256 aan bijdrage wordt aangeleverd. Het vanuit Nederland te financieren bedrag komt uit op €74.318, waarvan Stichting Wilde Ganzen een derde zal financieren als 50% premie op de door SSCR te ontvangen donaties van derden.

2019.0285: Waterprojecten: slaan van putten en aanleg van duikers,  irrigatiekanaal en een verbindingsweg op een dijk

Ook in 2020 zullen we weer in de twee provincies Kampong Chaam en Takeo diverse dorpsbronnen slaan en nieuwe duikers onder wegen aanleggen. Daarnaast wordt in Ta Een in het district Stung Trang een irrigatiekanaal van 2.528 meter lengte aangelegd. Van de uitgebaggerde aarde wordt tegelijkertijd een nieuwe verbindingsweg op een dijk gemaakt. Het werk wordt gecoördineerd en gecontroleerd door de lokale stichting Spien. Het totale budget bedraagt €113.819, waarvan door de lokale bevolking €21.755 wordt bijgedragen, zodat in Nederland €92.065 te financieren blijft. Hiervan wordt een derde door Stichting Wilde Ganzen medegefinancierd in vorm van een 50% premie op de door SSCR van derden te ontvangen donaties.

2019.0395: Zonnepanelen voor de Don Bosco Highschool in Poipet

Na de succesvolle installatie van zonnepanelen op de crèche, twee gastenhuizen en de twee Don Bosco Technische Scholen in Sihanoukville en Phnom Penh heeft Stichting Wilde Ganzen een nieuw zonnepanelenproject goedgekeurd om nu de Don Bosco Highschool in Poipet van zonnepanelen te voorzien. In de eerste fase zullen 270 panelen worden geplaatst met een capaciteit van 87 kW waarmee jaarlijks ca. 67.000 kWh zal worden opgewekt. Dit zal leiden tot een besparing van 1.400 ton CO2 in de komende 20 jaar en bovendien een kostenbesparing opleveren van jaarlijks ca. €12.000. Het budget bedraagt €100.470 waarvan Stichting Wilde Ganzen een derde zal meefinancieren door alle donaties voor deze projecten met een premie van 50% te verhogen. Zomede zal SSCR in Nederland €66.980 moeten financieren.

Samenwerking met andere stichtingen

Naast de financieringsprojecten met Stichting Wilde Ganzen ondersteunt SSCR ook plannen van andere stichtingen in Cambodja. Zo zal Stichting Tree for Hope in cofinanciering met Wilde Ganzen een studentenhuis bouwen, waaraan SSCR een financiële bijdrage heeft geleverd. Daarnaast ondersteunen we samen met Wilde Ganzen diverse schoolprojecten van Stichting Hopeful Children Cambodia (HCC) als ook een project van Stichting Sawasdee voor de renovatie van toiletgroepen bij twee eerder door SSCR gefinancierde Don Bosco scholen in Battambang en de agrarische Don Bosco school in Salabalath. Verder ondersteunen we stichting “Rise Against Hunger” bij het verstrekken van schoolmaaltijden en de stichting “Room to Read” bij het verstrekken van schoolboeken en overig lesmateriaal aan scholen en studenten.

Financiële ondersteuning gedurende school- en beroepsopleiding

Naast bovenstaande individuele investeringsprojecten blijven we ook doorgaan met het zoeken naar “adoptieouders” voor het financieel ondersteunen van behoeftige jeugd gedurende de tijd dat ze in een crèche terecht kunnen of gedurende hun school- en/of beroepsopleiding via het Don Bosco Children Fund of Cambodia.


Nieuwsoverzicht

Januari 2021 Jaarverslag en jaarrekening 2020
December 2020 SSCR Nieuwsbrief december
December 2020 Kerstbrief van Pater Johan Visser
December 2020 Christmas letter van het Don Bosco Children Fund

Juni 2020 – Beleidsplan 2021-2025
Juni 2020 – Jaarverslag en jaarrekening 2019
Juni 2020 – Nieuwe projecten 2020 in cofinanciering met Wilde Ganzen
Augustus 2019 – Flash Flood Report 2019
Juni 2019 – Jaarverslag en jaarrekening 2018
December 2018 – Nieuwe projecten 2019 in cofinanciering met Wilde Ganzen
December 2018 – Kerstbrief Don Bosco Sihanoukville Cambodja 2018
December 2018 – Kerstbrief Pater Johan Visser 2018
December 2018 – Nieuwsbrief december 2018
April 2018 – Jaarverslag en jaarrekening 2017
December 2017- Nieuwsbrief SSCR December 2017
December 2017 – Nieuwe projecten 2018 in cofinanciering met Wilde Ganzen
December 2017 – Kerstbrief van Pater Visser
December 2017 – Christmas letter Don Bosco Children Fund
Juni 2017 – Dam tot Dam Loop op 17 september 2017
Maart 2017 – Jaarverslag en jaarrekening 2016.
Januari – 2017 Happy New Year van het Don Bosco Children Fund Battambang.
December – 2016 Christmas letter Don Bosco Hotel School 2016 and Don Bosco Children Fund Kep.
December – 2016 Nieuwsbrief SSCR.
December – 2016 medefinanciering Wilde Ganzen voor: reparatie en nieuwbouw dorpsscholen  en aanschaf 3.000 waterfilters en 50 fietsen voor arme families.
December 2016 – Kerstbrief van Pater Johan Visser en
Christmas letter from Don Bosco Sihanoukville Homecare , crèche, kindergarten and community centre.
November 2016 – Cofinanciering aangevraagd bij Wilde Ganzen voor diverse school gerelateerde projecten (nieuwbouw, reparatie, meubels, speeltuin etc.).
Oktober 2016 – Video nieuwbouw school Omalu (O Mlu).
Oktober 2016 – Goedkeuring Wilde Ganzen project speeltuin en 2 fietsenstallingen.
September 2016 – Nieuw projectvoorstel ingediend bij Wilde Ganzen.
Juli 2016 – CBF – Erkend Goed Doel.
April 2016 – jaarrekening 2015.
Januari 2016 – Goedkeuring Wilde Ganzen zonnepanelen Don Bosco Hotel School.

De voorbereiding en begeleiding van de nieuwbouw en reparatie van scholen is in handen gelegd van lokale organisaties (NGO’s), onder andere de Don Bosco Foundation of Cambodia en Spie-en (zusterorganisatie van Stichting De Brug).

De begrippen duurzame ontwikkelingssamenwerking en structurele armoedebestrijding staan in het werk van de SSCR centraal.

SSCR werkt sinds 2012 in Nederland samen met de medefinancier Wilde Ganzen.

SCR is een CBF – Erkend Goed Doel.

SSCR is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder
het fiscale nummer RSIN 8127.14.258.