Home

SSCR – Stichting Scholenproject Cambodja ‘Rotterdam’

SSCR zamelt geld in voor het bouwen van scholen en voor basis- en beroepsonderwijs aan weeskinderen en kansarme jongeren in Cambodja.

ING Bank       IBAN: NL88INGB0004258870        BIC: INGBNL2A

Mail: info@sscr.nl
Het actuele nieuws en de laatste foto’s vindt u op   logo.facebook Facebook.
April 2018 – Jaarverslag en jaarrekening 2017
December 2017- Nieuwsbrief SSCR December 2017
December 2017 – Nieuwe projecten in co-financiering met Wilde Ganzen
December 2017 – Kerstbrief van Pater Visser
December 2017 – Christmas letter Don Bosco Children Fund
Juni 2017 – Dam tot Dam Loop op 17 september 2017
Maart 2017 – Jaarverslag en jaarrekening 2016.
Januari – 2017 Happy New Year van het Don Bosco Children Fund Battambang.
December – 2016 Christmas letter Don Bosco Hotel School 2016 and Don Bosco Children Fund Kep.
December – 2016 Nieuwsbrief SSCR.
December – 2016 medefinanciering Wilde Ganzen voor: reparatie en nieuwbouw dorpsscholen  en aanschaf 3.000 waterfilters en 50 fietsen voor arme families.
December 2016 – Kerstbrief van Pater Johan Visser en
Christmas letter from Don Bosco Sihanoukvielle Homecare , crèche, kindergarten and community centre.
November 2016 – Cofinanciering aangevraagd bij Wilde Ganzen voor diverse school gerelateerde projecten (nieuwbouw, reparatie, meubels, speeltuin etc.).
Oktober 2016 – Video nieuwbouw school Omalu (O Mlu).
Oktober 2016 – Goedkeuring Wilde Ganzen project speeltuin en 2 fietsenstallingen.
September 2016 – Nieuw projectvoorstel ingediend bij Wilde Ganzen.
Juli 2016 – CBF – Erkend Goed Doel.
April 2016 – jaarrekening 2015.
Januari 2016 – Goedkeuring Wilde Ganzen zonnepanelen Don Bosco Hotel School.
December 2015 – Nieuwsbrief Kerst 2015.

De voorbereiding en begeleiding van de nieuwbouw en reparatie van scholen is in handen gelegd van lokale organisaties (NGO’s), onder andere de Don Bosco Foundation of Cambodia en Spie-en (zusterorganisatie van Stichting De Brug).

De begrippen duurzame ontwikkelingssamenwerking en structurele armoedebestrijding staan in het werk van de SSCR centraal.

SSCR werkt sinds 2012 in Nederland samen met de medefinancier Wilde Ganzen.

SSCR is een CBF – Erkend Goed Doel.

SSCR is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder
het fiscale nummer RSIN 8127.14.258.