Doneren en steunen

U kunt onze stichting steunen door:

 • een eenmalige of periodieke donatie,
 • het financieel ondersteunen van een of meerdere kinderen/jongeren,
 • een legaat in uw testament op te nemen,
 • vrijwilliger of bestuurslid te worden,
  U kunt zich hiervoor opgeven per mail aan scholenprojectcambodja@gmail.com,
 • onze website te onderhouden met WordPress,
  U kunt zich hiervoor opgeven per mail aan scholenprojectcambodja@gmail.com,
 • mogelijke donateurs in uw omgeving op onze stichting attent te maken.

Uw financiële bijdrage aan SSCR gaat voor de volle 100% naar een project van uw keuze.

U wordt vriendelijk verzocht om zelf een betaling te doen via  uw bank t. g. v.

IBAN: NL88INGB0004258870      BIC: INGBNL2A

op naam van Stichting Scholenproject Cambodja te Rotterdam.

Bij deze betaalwijze ontvangen wij 100% van uw donatie zonder aftrek van kosten.

 • SSCR kent geen minimum bedrag voor een donatie,
 • De financiële ondersteuning van kinderen bedraagt voor basis/voortgezet onderwijs
  € 15 per maand of € 180 per jaar per kind,
 • De financiële ondersteuning van jongeren in het beroepsonderwijs bedraagt
  € 25 per maand of € 300 per jaar per student.

Automatische incasso

Wij maken u gaarne attent op de mogelijkheid van automatische incasso.

U kunt ons per mail aan scholenprojectcambodja@gmail.com verzoeken om toezending van een blanco formulier waarmee u SSCR kunt machtigen periodiek een bedrag te incasseren.

Het ingevulde formulier gaarne na ondertekening per post sturen aan:
p/a SSCR
Gerrit Kasteinweg 13
2597 NX Den Haag

Fiscaal vriendelijk schenken

Voor de donatie aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals SSCR, heeft u recht op giftenaftrek voor de inkomstenbelasting. Met ingang van 2014 kunt u periodiek schenken d.m.v. een onderhandse akte zonder dat dit in een notariële akte hoeft te worden vastgelegd. 

Aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt verandert niets. U kunt de giften die u als periodieke schenking doet volledig van uw belastbaar inkomen in mindering brengen. Zonder drempel of plafond. Mits hetzelfde jaarlijkse bedrag van de schenking minimaal vijf jaar lang wordt betaald aan hetzelfde Goede Doel.

De procedure wordt uiterst eenvoudig. U stuurt SSCR het ingevulde formulier ter ondertekening toe, en wij sturen het ondertekend aan u terug. Zowel u als SSCR bewaart een exemplaar, dat overlegd kan worden aan de Belastingdienst als die daar om vraagt.

De schenkingsformulieren kunt u hier downloaden »»»


Online donatiemodule

Het is ook mogelijk om uw financiële steun via de beveiligde online donatiemodule van Stichting GeefGratis over te maken. Hiervoor worden door GeefGratis wel kosten berekend die kunnen oplopen tot 10% van uw donatie. Klik op het icoontje voor de mogelijkheden.