Projecten kort overzicht 1995 t/m 2017

Dankzij sponsoring van bedrijven en particulieren werkt SSCR met bijzonder lage kosten en zijn de kosten voor fondsenwerving minder dan 1,4%.

Van 1996 t/m 2016 is voor € 2.439.000 aan ontwikkelingswerk besteed.
De projecten worden financiëel mogelijk gemaakt door donaties van stichtingen, verenigingen en bedrijven, kerkelijke collectes en door schenkingen en legaten van particulieren. Dit bedrag wordt ter medefinanciering voorgelegd aan een van de medefinanciers, waaronder sinds 2012 vooral aan Wilde Ganzen.

 • Dam tot Dam Loop op zondag 17 september 2017
 • SSCR zal dit jaar voor het eerst meedoen aan de Dam tot Dam Loop. Dit is een loopevenement van 10 Engelse mijl = 16 km van Amsterdam naar Zaandam. Voor meer informatie open a.u.b. bovenstaande link
 • 2017 Waterfilters, fietsen, fietsenstallingen, speeltuin, zonnepanelen, dorpsscholen,  kantinetafels
  Gedurende 2017 verwachten wij gemiddeld 120 jongeren te kunnen ondersteunen bij hun school- en beroepsopleiding. In samenwerking met Wilde Ganzen is gepland om 3000 waterfilters en 50 fietsen aan arme gezinnen te verstrekken en twee fietsenstallingen en een speeltuin te realiseren en de nieuwbouw van een dorpsschool en de reparatie van een dorpsschool en nieuw meubilair voor twee scholen te financieren. Verder zullen 20 schoolkantinetafels als on the job training door de nieuwe beroepsschool in Salabalath  vervaardigd worden en hopen we de Don Bosco Technical School in Sihanouk Ville volledig met groene stroom te kunnen voorzien door het verder uitbreiden met zonnepanelen. Verder konden wij in maart een zending van 13.800 blikken kindermelkpoeder doorgeven aan de internationale hulporganisatie Bring Hope ten behoeve van vluchtelingenkampen in Noord Irak nadat de regering van Cambodja geen invoervergunning wilde afgeven.
 • 2016 School uniformen, fietsen, nieuwbouw dorpsschool, zonnepanelen
  In 2016 heeft de stichting gemiddeld 124 jongeren ondersteuning kunnen bieden bij hun school- en beroepsopleiding. Verder zijn in co-financiering met Wilde Ganzen 86 tweedehands fietsen aangeschaft en konden 10.000 school uniformen aan arme kinderen worden gedistribueerd die door leerlingen van de naaischool als on the job training werden vervaardigd. Een nieuwe dorpsschool konden wij financieren in O Mlu inclusief meubilair, speeltuin, waterfilters, toiletten en een bibliotheek. Tevens zijn we begonnen met de fondsenwerving voor een groot zonnepanelen project voor de Don Bosco Technical School in Sihanouk Ville die in 2017 gereed zal komen. Stichting Biblionef heeft ons ook dit jaar weer meer dan 2.000 nieuwe Engelstalige kinderboeken voor 12 bibliotheken doneert en de Hotelschool in Den Haag heeft tweedehands boeken ter beschikking gesteld aan de Don Bosco Hotelschool.
 • 2015 Schoolfietsen, fietsenstalling, Rice bucket challenge, school farm,  nieuwe dorpsschool, een kindercrèche en een Girls Home, boeken, pennen en paperclips
  Gedurende 2015 heeft SSCR gemiddeld 131 jongeren ondersteunt om een school- of beroepsopleiding te kunnen volgen. Daarnaast zijn diverse projecten samen met Wilde Ganzen gefinancierd zoals de aanschaf van 231 tweedehands fietsen voor kinderen die verder dan 3 km van school wonen, een fietsenstalling bij de scholen in Battambang, de uitbreiding van de school farm in Sihanouk Ville, een nieuwbouw van een dorpsschool in Thmor Reap, een crèche en een studentenhuis voor meisjes in Sihanouk Ville. Verder konden we in samenwerking met een donor 5.000 kg rijst bijeenbrengen voor de warme maaltijden van scholieren. Van Stichting Biblionef ontvingen we nieuwe Engelstalige kinderboeken voor bibliotheken en van een donateur 36.000 pennen en een grote hoeveelheid leuke kleurige paperclips die onder jongeren werden verdeelt.
 • 2014 Don Bosco scholen in Battambang en Phnom Penh en twee dorpsscholen
  In cofinanciering met Wilde Ganzen zijn de volgende projecten gerealiseerd:  voor de twee scholen in Battambang hebben we een omheining aangelegd en voor de Technische School in Phnom Penh hebben we nieuwe lesboeken in het Khmer laten drukken als on the job training van de studenten druktechniek.  Verder hebben we in samenwerking met Spie-en twee dorpsscholen inclusief meubilair, toiletten, speeltuinen en een bibliotheek kunnen realiseren. Daarnaast hebben we in 2014 gemiddeld 136 jongeren financieel ondersteunt bij hun opleiding. Een donateur stelde 57 computertafels ter beschikking die wij aan een school konden doneren.
 • 2013 Don Bosco Vocational Center in Kep
  Don Bosco Vocational Center in Kep: nieuwe school voor de kunst, renovatie van het gastenverblijf, inrichting van drie multimedia studio’s en uitbreiding van de zonnepanelen.
  Een nieuw WC gebouw met overdekte toegangsweg naar de twee Don Bosco Vithayalai Scholen in Andaung Chenh, Battambang.
  Een Duitse donateur heeft ons 8.000 stuk hoogwaardige kinderkleren en speelgoed aangeboden. Kuehne + Nagel Rotterdam heeft de zomerkleren en het speelgoed gratis naar het Don Bosco Children Fund in Cambodja  verzonden en de winterkleren hebben we overgedragen aan de internationale noodhulporganisatie Dorcas voor verzending naar Oost-Europa.  Zie hier 10 vrijwilligsters van Stichting Sawasdee bij het sorteren en verpakken  van de kleding.
  1312vrijwilligsters_sorteren_de kleren 1312kinderkleren_verpakken
 • 2012 Opening basisschool in Koh Pen, KG Cham.
  Op 22 november 2012 was er een feestelijke openingsceremonie georganiseerd, waarbij, naast een aantal donateurs van Stichting De Brug, ook de directie aanwezig was. Ook twee vertegenwoordigers van SSCR, namelijk Rolf Renzow en Marie-Claire Erens waren aanwezig, de laatste hield een toespraak voor de honderden aanwezigen. De hoogste gast was die dag de plaatsvervangend gouverneur van de provincie Kompong Cham, de heer Loon Long Thai. Na de officiële toespraken mochten een aantal gasten het lint doorknippen en de opening van de Koh Pen school was een feit.
  Elektriciteitsvoorzieningen Don Bosco secondary school Andaung Chenh.(Door Don Bosco team) Een verslag heeft op zich laten wachten daar we druk bezig zijn voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar; voor de basisschool maar ook voor het voortgezetonderwijs. Het nieuwe schooljaar gaat 1 oktober aanstaande van start en wij zijn er klaar voor want dankzij SSCR heeft onze secondary school nu elektra!
 • 2011
  Voor 2011 hebben wij een aanvraag tot medefinanciering van een tweede schoolgebouw voor Andaung Chenh ontvangen. De nieuwe school is een Secondary School, zodat de afgestudeerde kinderen van de Primary School in toekomst kunnen doorstromen tot de 12e klas. Naast de bouw heeft SSCR ook het schoolmeubilair gefinancierd.
  1010Andaung Chenh Secondary School artist impressionVerder is op dit moment door Stichting Sawasdee uit Zeeland ook het voormalige oude houten schoolgebouwtje omgebouwd tot een nieuwe schoolkeuken. De oude WC is gerenoveerd en uitgebreid als toekomstig damestoilet. De lopende kosten voor de te verstrekken maaltijden worden door een donateur van Stichting Sawasdee voor de komende 5 jaar ter beschikking gesteld. Stichting Sawasdee stelde ook al het sanitair- en tegelwerk gratis ter beschikking en dit werd via bemiddeling van SSCR door de internationale expediteur Kuehne & Nagel N.V. te Rotterdam gratis vanuit Nederland naar Cambodja vervoerd. Dit nieuwe scholencomplex is zo een goed voorbeeld hoe stapsgewijs verschillende Stichtingen met hun donateurs en medefinanciers succesvol kunnen samenwerken. De bouwwerkzaamheden begonnen begin van 2011 en zijn eind oktober 2011 tijdig beëindigd voor het begin van het nieuwe schooljaar 2011/2012.
  Bouwcoördinator Tineke van Beek schreef ons eind september 2011 het volgende:Dear benefactors,
  The construction workers, some are siblings of our students, did an incredible job from beginning to end. Don Bosco Andaung Chenh secondary school looks magnificent! Please see attached file. The remainder: only little jobs and painting parts of in and outside walls and pillars with sand colour Spectro paint. Completion, October 2011. Thanks to Dutch benefactors, Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam, we can start to furnish classrooms with professional single desks and black boards. We are very grateful for your generosity towards Cambodian youth. Your support is helping them to break out of poverty, illiteracy and ignorance and receive hope…
  Best regards from all of us.
  Sincerely yours,
  Tineke
2010 Noodhulp aan HaïtiDe stichting heeft na de zware aardbeving op Haïti en op verzoek van de Don Bosco organisatie een oproep gedaan om te doneren t.b.v. de noodhulp en de wederopbouw van de technische school van Don Bosco op Haïti. De hiervoor bijeengebrachte donaties heeft de stichting verdubbeld en overgemaakt aan de Don Bosco organisatieSchool in Chenh Cheang (provincie Takeo) voltooid25 november 2010Hier is de rapportage over ons project 2010: de nieuwbouw van een school met 6 klaslokalen in Cheng Cheang door Spie-en (zusterorganisatie van De Brug uit Nederland) en met medefinanciering van het NCDO. Zoals u kunt lezen heeft de EO dit project ook inmiddels bezocht en zal de nieuwe school ook te zien zijn in de EO uitzendingen vanaf eind november 2010. Het in 2008 opgestarte nieuwbouw project van een basis school met 12 klas lokalen in Andaung Chenh voor Don Bosco kon in februari 2010 naar een lange periode van mijnenvrijmaking en gehinderd door enorme materiaalprijs- en loonsstijgingen alsmede bouwtechnische veranderingen naar een gebouw met een trappenhuis binnen het gebouw en daarvoor enkel 10 lokalen toch succesvol worden opgeleverd.Sindsdien zijn er 6 klassen van start gegaan en zullen vanaf oktober 2010 alle 10 klassen bezet zijn. SSCR heeft op uitdrukkelijk wens van Don Bosco met het financieringsoverschot vanwege een –toen nog- voordelige US $ koers als afsluiting nog een nieuw hekwerk bij de ingang tot het terrein laten bouwen.Intussen bouwt de Stichting Sawasdee uit Middelburg op dit complex een nieuwbouw van een grote schoolkeuken en een groot toiletgebouw. Tevens zal Sawasdee ook gratis maaltijden voor de komende 5 jaar voor alle scholieren realiseren. De Kinder Mission uit Aken heeft de medefinanciering voor een tweede nog te bouwen 10 klassen school voor lager vervolgonderwijs naast de door SSCR gebouwde school toegezegd. SSCR zelf onderzoekt om i.v.m. daarmee nog een aanvullend toiletgebouw te financieren.
2009 Bouw van de nieuwe school in Andaung Chenh.
2008 In Nederland waren wij bezig met de fondsenwerving en het geven van voorlichting over het nieuwbouw project voor een school met 10 (eerste planning 12) klaslokalen verdeelt over 2 etages in Andaung Chenh. In Cambodja werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de bouw, zoals vooral het organiseren van het mijnenruimen op het bouwterrein. Uiteindelijk werden er door het CMAC 8 explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt.
2007 Nieuwbouw 6 klaslokalen in Onlong Kropae met toilet groep en 2 sportvelden.De plaats ligt 85 km buiten Sihanoukville in het dorp Onlong Kropae. Hier leven 74 families met 380 personen. De huidige school bestaat uit 2 houten lokalen waarin ca. 200 kinderen onderwijs krijgen van 3 jonge leraren. Het gebouwtje is veel te klein waardoor ook soms in de kleine rieten hut – waarin de drie leraren slapen – onderwijs gegeven moet worden. Medefinancier voor dit project is het NCDO te Amsterdam dat tot 14.385 euro alle giften zal verdubbelen. Op 26 februari 2007 werd met de bouw begonnen.
De bouw van dit project verliep wat problematisch door de slechte bereikbaarheid van het afgelegen dorp. Zware regen en een haast niet meer bereidbare weg hinderden de aannemer vaak om het dorp met materiaal en bouwvakkers te kunnen bereiken. Maar uiteindelijk was het eind 2007 dan toch zo ver dat de nieuwe school met begin van het schooljaar 2007/2008 in gebruik kon worden genomen. Niet alleen waren de schoolkinderen blij met een droge nieuwe school maar ook de drie leraren zijn zeer enthousiast aan de slag gegaan.Voor het eerst heeft bij dit project de overheid niet alleen het salaris van de leraren en daarnaast ook de bouwgrond gratis ter beschikking gesteld maar nu heeft het ministerie van onderwijs ook het schoolmeubilair aangeschaft. Eindelijk begint men ook in Cambodja meer en meer bij de overheid te beseffen dat onderwijs een eigen nationale verantwoordelijkheid is! Wij zijn dus zeker op de goede weg met onze bewustmaking door onze projecten. Daardoor hebben wij wat financiële ruimte in het budget overgehouden en konden het project nog uitbreiden met een toilet groep en 2 sportvelden: een voet- en een volleybalveld. Deze nagekomen onderdelen zijn nu in februari 2008 gereed gekomen en gelijk door de kinderen dankbaar in gebruik genomen.Door de moeilijke bereikbaarheid voor de aannemer bij de uitvoering van ons project is het afgelegen dorp ook weer in de aandacht gekomen van de locale overheid en heeft deze inmiddels de toegangsweg naar Onlong Kropae onder handen genomen en dusdanig hersteld dat het dorp nu ook gedurende de regenperiode bereikbaar blijft. Weer een extra stimulans voor de locale gemeenschap. En als klap op de vuurpijl heeft een andere organisatie tot de bouw van een kleine kliniek besloten en een Thaise firma wil nu in dit gebied investeren met de bouw van een suiker fabriek. Er komt dus nu ook meer werkgelegenheid in dit gebied en een centrum voor gezondheidszorg. Al met al een prachtig resultaat voor de gemeenschap! En begonnen met ons kleine scholenproject…een initiatief dat snel heeft geleid tot concrete verbetering van toekomstige leefomstandigheden in het afgelegen gebied.Met dit succes in het achterhoofd plannen wij dan ook gelijk ons nieuwe project voor 2008: 12 nieuwe klas lokalen op het terrein van het huidige literacy center van Don Bosco in Andaung Chenh, Battambang. Zie verder onder : geplande projecten.
2006 Dankzij de prachtig verlopen jongerenactie Adventure4school en Plan Nederland als medefinancier is als 51ste school in april 2006 het eerste stenen gebouw voor de Aphiwat Primary School in gebruik genomen.In augustus 2006 werd de 52ste school afgebouwd: dit was het 2de stenen schoolgebouw voor de Aphiwat Primary School in Chanking Point in het dorp Palilai, Commune Poipet in het district Banteay Mean Chey. De oude bamboehutten werden van een goede dak voorzien en omgebouwd tot keuken en eetzaal voor de dagelijkse warme maaltijden van het wereld voedsel fonds van de UN.De Don Bosco Foundation of Cambodia verdeelt dagelijks in totaal 25.000 warme maaltijden via de 46 scholen van Poipet. Deze eetzaal en het 2de schoolgebouw werden mogelijk gemaakt door diverse donateurs en de Stichting Edukans als medefinancier.
2005 Bouw en ingebruikstelling van de 4 nieuwe scholen (29ste t/m 32ste) via Spie-en/De Brug in Sdaov Leu en Kang Tanoeng beiden in Kang Maes district, provincie Kompong Cham en in Trapeang Krock en Ang Taphook, Bati district in de provincie Takeo. (Met subsidie van het NCDO)
Reparatie van 2 scholen (48ste en 49ste) via Spie-en/De Brug in Mean, district Orengov en in Prasath, Chhouk district beiden in de provincie Kompong Cham.(Met subsidie van het NCDO)
Nieuwbouw van een basisschool (50ste) met 6 klaslokalen in “Palilai II” in de omgeving van Poipet onder de leiding van de Don Bosco Foundation of Cambodia.(Met subsidie van het NCDO)
Aanschaf schoolmateriaal en naaistoffen voor de 2 scholen van HSPCC in Siem Reap alsmede ondersteuning bij het registreren als officiele NGO.(Met subsidie van het NCDO)
Inzamelen en verzenden van 158 monitoren, 17 computers, 2 laserprinters, 2 elektrische schrijfmachines en diverse kabels t.b.v. de technische scholen van de Don Bosco Foundation of Cambodia
2004 Nieuwbouw schoolkeuken in straatkinderenproject van Don Bosco in Poipet
Nieuwbouw 24ste en 25ste school incl. inrichting, lesmateriaal, speeltuin, WC en put in Ta Maov (Kampong Cham provincie) en Ta Kim (provincie Takeo) door Spie-en / Stichting De Brug
Financiering kantoorbenodigdheden, studiemateriaal en naaistoffen voor de twee HSPCC scholen in Siem Reap provincie
Nieuwbouw 26ste en 27ste school incl. inrichting, lesmateriaal, speeltuin, WC en put in Svay Tanong en Tropeang Koong alsmede reparatie en inrichting 28ste school in Pring Dei Daem door Spie-en / Stichting De Brug
Financiering 4 nieuwe scholen (29ste t/m 32ste) incl. inrichting, lesmateriaal, speeltuin, WC en put door Spie-en / Stichting De Brug
Reparatie van 10 districtsscholen (33ste t/m 42ste ) in omgeving van Poipet door Don Bosco Foundation of Cambodia
Nieuwbouw van 5 kleuterscholen (43ste t/m 47ste ) in communes Nearay en Taten in de provincie Kampot door CADFP
Aanschaf 284 fietsen voor kansarme kinderen via het Don Bosco Children Fund of Cambodia
Ondersteuning van 198 kinderen en 1 student van het Don Bosco Children Fund of Cambodia
2003
Opening project in Takeo door premier Hun Sen (l) samen met Diny van Bruggen (directeur Spie-en/De Brug) in 2003.Nieuwbouw 16de en 17de school, voor basisonderwijs, in de dorpen Prahout en Cheuteal Chrum, provincie Takeo, door Spie-en / Stichting De Brug
Nieuwbouw van 3 (18de t/m 20ste) kleuterscholen in Touch, Morn en Bramoul via CADFP
Nieuwbouw 21ste school, basisschool in Siem Reap provincie voor Helper Students for the Poor Children of Cambodia.
Afbouw van de 22ste en 23ste school door Stichting De Brug / Spie-en in de provincie Takeo
Aanleg van 5 kinderspeelplaatsen bij bovengenoemde scholen

Basischool Cheuteal
2002 Nieuwbouw 11de school in Poipet, Battambang, door de Don Bosco Foundation of Cambodia
Nieuwbouw 12de en 13de basisschool in Trapang Loeuk en Angklay, provincie Kampot, door Cambodian Association for Development of Farmers and the Poor (CADFP)
Nieuwbouw 14de school in Prahout, Noord-Takeo door Spie-en/Stichting De Brug
Nieuwbouw 15de school in Sen Sok Village, net buiten de stad Phnom Penh door de Don Bosco Foundation of Cambodia

Openingsceremonie van een nieuwe school. Op de eerste rij 2e van links Pater John Visser van Don Bosco Foundation of Cambodja.
2001 Nieuwbouw 7de school, met zes klaslokalen, in Srock Chhoeng Prey Village, Kompong Cham district door Don Bosco Foundation of Cambodia
Nieuwbouw 8ste school, met vijf klaslokalen, in Sramor, Prey Veng door Spie-en/Stichting De Brug
Afbouw 9de school in Ang Chum, Takeo door Spie-en/Stichting De Brug
Afbouw 10de school in Bothum Sorya, Takeo door Spie-en/Stichting De Brug
Noodhulp na overstroming
Ondersteuning van aidsvoorlichting- en aidspreventieprojecten
2000 Reparatie van 4,5 km dijkweg voltooid
Aanleg van 2 km waterleiding van Don Daum naar de polikliniek en naar Ngong en bovendien 1,5 km naar Beungchroy
Aanschaf van pompen en een generator voor de waterbronnen en -torens
Aanleg elektriciteitsvoorziening naar polikliniek ten behoeve van ventilatoren, verlichting en voor aangeschafte koelkast voor medicijnen
Adoptie van 240 kinderen
Ondersteuning van 34 leraren en 4 personeelsleden van de polikliniek.
1999 Begonnen met de reparatie van een door overstroming weggeslagen dijkweg
Polikliniek “Zuster A. Heeman” ingezegend en geopend in december
Medisch personeel getraind en polikliniek ingericht
Naai-school & buurthuis “Charlois” in bedrijf genomen in oktober
1998 12.400 m2 grond gekocht voor polikliniek, naai-school & buurthuis
Aanleg van drie vis-vijvers met verbindingskanaal
Bouw van twee watertorens voor drinkwater opslag
Start van bouw polikliniek
Start van bouw naai-school & buurthuis (6de)
1997 Basisschool “Zuidwijk” (5de) gebouwd, ingericht en in gebruik genomen
Aanschaf van een tweedehandse terreinwagen voor assistentie bij (bouw)projecten
1996 Basisschool “Hoekse Waard” (4de) gebouwd, ingericht en in gebruik genomen
Een toiletgroep met riolering aangelegd
Vier woningen gebouwd voor weduwen
1995 Basisschool “Pendrecht” (3de) gebouwd, ingericht en in gebruik genomen
Vier waterputten geboord en in gebruik genomen
Twee bestaande scholen (1ste en 2de) gerenoveerd en in gebruik genomen