ANBI

logo.anbi.kl
Onderstaande gegevens worden gepresenteerd om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor de ANBI- status.
1.       Naam organisatie: Stichting Scholenproject Cambodja “Rotterdam” afgekort: SSCR.
2.       Fiscaal nummer (RSIN):  8127.14.258.
3.       Kamer van Koophandel Rotterdam: 41135519.
4.       Contactgegevens :  Mullerkade 287, 3024 EP Rotterdam; tel.: 06-44454244; e-mail:
scholenprojectcambodja@gmail.com; website: https://sscr.nl/wp
5.       Bestuurssamenstelling:  Dhr. Mr. Th. Ostermann (voorzitter);  Mw. ir. M.C.L.F. Erens               (secretaris);  Dhr. R. Renzow (penningmeester); Mw. K.M. van Breukelen; Dhr. B.J.C.                 van Merriënboer – Ligteringe.
6.       Beleidsplan: zie hier
7.       Statuten : zie hier
8.       Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als beloning aangemerkt.
9.       Doelstelling: De stichting heeft ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van (school)projecten voor een betere toekomst van achtergestelde kinderen en jongeren voornamelijk in Cambodja, teneinde deze kinderen en jongeren te stimuleren en in staat te stellen om op hun manier een menswaardige leef- en woongemeenschap te creëren.
De stichting beoogt niet het behalen van winst.
De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter en/of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting en/of aan eventuele medewerkers van de stichting en/of aan een of meer anderen tenzij, wat deze laatsten betreft, de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.
10.       Verslag financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag 2023.
11.     SSCR is een CBF – Erkend Goed Doel
12.      Privacyverklaring 2018

DSCN0255